Απόφαση Δ.Σ. του Δ.Σ.Π. της 27.3.2020

Εν μέσω των άκρως εξαιρετικών και πρωτόγνωρων συνθηκών που διαμορφώνει η εξελισσόμενη πανδημία κορωνοϊού, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΠ συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης σήμερα με κύριο θέμα την πρωτοφανή και ανεξήγητη υπαναχώρηση της Κυβέρνησης που αφήνει εκτός οικονομικής ενίσχυσης το σύνολο των δικηγόρων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της 25.03.2020, το ΔΣ/ΔΣΠ εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στην εντελώς εσφαλμένη και αναιτιολόγητη απόφαση εξαίρεσης των δικηγόρων από τα άμεσα μέτρα ενίσχυσης.

Η αντίληψη ότι οι δικηγόροι μένουν αλώβητοι από τους οικονομικούς κλυδωνισμούς και έχουν ανεξάντλητες οικονομικές και φοροδοτικές δυνατότητες πόρρω απέχει από την εργασιακή πραγματικότητα της πλειοψηφίας των δικηγόρων. Την άμεση και πραγματική οικονομική ενίσχυση με την προβλεφθείσα και εξαγγελθείσα αποζημίωση ειδικού σκοπού των €800 έχει ανάγκη η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, καθώς είμαστε χαρακτηριστικό παράδειγμα επαγγελματιών που κυρίως πλήττεται, δεδομένου ότι ήδη από την 13/03/2020 έχει ανασταλεί η λειτουργία των Δικαστηρίων ολόκληρης της Χώρας με αποτέλεσμα την απόλυτη αδυναμία μας να εργασθούμε και να αποκτήσουμε εισόδημα, πέραν των ανωτέρω και λόγω της αναστολής λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων, των Διευθύνσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας, της αποχής των Δικαστικών Επιμελητών από τα καθήκοντά τους και της όλης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Ήδη δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ, δυνάμει της οποίας παρατείνεται η αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων μέχρι 10.04.2020.

Ήδη με κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Κυβέρνηση παρέχει ως παρηγοριά για την εξαίρεση από αποζημίωση ειδικού σκοπού των €800 ένα ακατανόητο «ανοιχτό πρόγραμμα, ύψους 180 εκ., με επιταγή κατάρτισης (voucher), με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης». Διευκρινίζεται μάλιστα ότι το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο, ότι «το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων θα είναι ύψους 600 ευρώ για έκαστο εξ αυτών και θα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης», θα καταβληθεί δε «σε δύο δόσεις με την ολοκλήρωση έκαστης διδακτικής ενότητας» και οι «ωφελούμενοι θα λάβουν και πιστοποίηση για τα αντικείμενα κατάρτισης». Είναι όμως προφανές, ότι το μέτρο αυτό, ανεξάρτητα από την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα του, ουδεμία σχέση έχει με την κάλυψη των βιοτικών αναγκών των Δικηγόρων, που πλήττονται εργασιακά από την επιδημία το κορωνοϊού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στην εξαίρεση των δικηγόρων από την αποζημίωση ειδικού σκοπού των €800, αλλά και την παντελώς άτοπη, άκαιρη και αμφίβολης σκοπιμότητας πρόταση κατάρτισης των δικηγόρων εν μέσω πανδημίας με μεταχρονολογημένες επιταγές κατάρτισης, και δη σε αντικείμενο (ψηφιακός μετασχηματισμός!) που πόρρω απέχει από την κατάσταση των δομών του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας τη σήμερον ημέρα.

Παράλληλα με την αδιαπραγμάτευτη θέση μας, να ανακληθεί η κυβερνητική απόφαση για την εξαίρεση των Δικηγόρων από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά ζητά μετ’ επιτάσεως από την πολιτεία:

 1. Την άμεση καταβολή στους δικαιούχους δικηγόρους από επιστροφές φόρων, ΦΠΑ, εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών, τις οφειλές του ΤΑΧΔΙΚ από τη παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας και τις παραστάσεις των αυτεπαγγέλτως διορισθέντων
 2. Την απόσυρση του προγράμματος τηλε-επιμόρφωσης, που δεν άπτεται του προβλήματος επιβίωσης του μέσου Δικηγόρου και αντικατάστασή του με ισόποση επιδότηση για μηχανοργάνωση-αναβάθμιση γραφειακού τεχνολογικού εξοπλισμού.
 3. Την ένταξη των δικηγόρων στην ευνοϊκή ρύθμιση περί μείωσης μισθώματος επαγγελματικής στέγης/ κύριας κατοικίας,
 4. Την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος στις εκκαθαρίσεις φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2019,
 5. Την καταβολή βοηθήματος στους ασκουμένους κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων για τους υπαλλήλους,
 6. Την απαλλαγή από την προκαταβολή φόρου στις επικείμενες εκκαθαρίσεις φόρου εισοδήματος οικ.έτους 2019,
 7. Την εκτός από την αναστολή των φορολογικών/ ασφαλιστικών οφειλών, διαγραφή ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στους μήνες αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων/ υποθηκοφυλακείων/ΔΑΜ (π.χ. 2/12 ή 3/12 για 2 ή 3 μήνες αναστολής κι ούτω καθεξής),
 8. Nέα ρύθμιση 120 δόσεων για το σύνολο τυχόν ασφαλιστικών-φορολογικών υποχρεώσεων,
 9. Την αναστολή δανειακών υποχρεώσεων και ρυθμίσεων προς τις τράπεζες χωρίς επιβολή τόκων και προστίμων, έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, όπως επίσης και των ρυθμισμένων οφειλών προς τις κοινωφελούς σκοπού εταιρείες ηλεκτροδότησης, υδροδότησης κλπ.,
 10. Την αναστολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες με την ταυτόχρονη πρόβλεψη επιπρόσθετων βοηθητικών μέτρων, όπως η άμεση επανένταξη των αυτοαπασχολούμενων στο αφορολόγητο όριο των €12.000,
 11. Την άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης για χρέη προς το δημόσιο,
 12. Τη δικονομική ρύθμιση ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά με κλήση των υποθέσεων που ματαιώνονται στο διάστημα αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων ατελώς και χωρίς έξοδα επίδοσης (κοινοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο, π.χ. με email στον αντίδικο ή συστημένη επιστολή, όπου αυτό είναι δυνατό),
 13. Την αξιοποίηση των εισφορών μας υπέρ ΟΑΕΔ για οικονομικά ασθενέστερους συναδέλφους, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, ΑΜΕΑ,
 14. Την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων σε όλες τις διαδικασίες και για όλα τα δικαστήρια.

Επιπλέον, ο ΔΣΠ, εκφράζοντας την ανησυχία των μαχόμενων δικηγόρων, την ανασφάλεια που δημιουργούν οι συνθήκες πανδημίας (επιβεβλημένη αναστολή δικαστηριακών εργασιών και αδυναμία προσπορισμού νέας ύλης λόγω lock-down, απαγόρευσης κυκλοφορίας, επικείμενης οικονομικής ύφεσης, κι όλα αυτά εν μέσω εξελισσόμενης πανδημίας, για άγνωστο χρονικό διάστημα) και την αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέσθαι, αποφάσισε:

(α) να αναστείλει εφεξής και μέχρι το μήνα Οκτώβριο 2020 την υποχρέωση των μελών του για την καταβολή της ετήσιας εισφοράς 2020

(β) να εξαντλήσει τις δυνατότητες έμπρακτης και άμεσης ενίσχυσης των οικονομικά αδύναμων μελών του με οικονομικές παροχές ή άλλες διευκολύνσεις. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τη διαδικασία και τους όρους με εισήγηση της ειδικά επιφορτισμένης επιτροπής

(γ) σε συνεννόηση με το Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου τηρείται η Τράπεζα Αίματος ΔΣΠ, να διοργανώσει έκτακτη αιμοδοσία σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο, όπου οι εθελοντές θα μπορούν να δώσουν αίμα με εξατομικευμένο ραντεβού

(δ) να ανοίξει ειδικό λογαριασμό για τη συλλογή δωρεών, προκειμένου να προβεί το συντομότερο δυνατό (με παράλληλη συμμετοχή στο κόστος αγοράς από το ταμείο του ΔΣΠ) σε αγορά ιατρικού υλικού κατόπιν συνεννόησης με αρμόδιους φορείς που θα διατεθεί σε δημόσιες δομές περίθαλψης που θα μας υποδειχθούν και για την ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων μελών μας

Tέλος, ο ΔΣΠ, συντασσόμενος με την πρόσφατη από 25.03.2020 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, δεσμεύεται να εξετάσει περαιτέρω μέτρα κοινής αντίδρασης των Δικηγορικών Συλλόγων της Επικράτειας, όπως την επ’ αόριστον αποχή των δικηγόρων που κατέχουν θέσεις σε επιτροπές του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εν γένει μετέχουν δι’ οιονδήποτε τρόπο (άμισθο ή έμμισθο) σε κυβερνητικές θέσεις – εξαιρουμένων ρητώς όσων απασχολούνται στο Υπουργείο Υγείας και στην Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή συμβάλλουν ως εκ της θέσεως τους αποφασιστικά στην καταπολέμηση της πανδημίας – ή ακόμη και την παραίτηση των Διοικητικών Συμβουλίων και των Προέδρων όλων των Δικηγορικών Συλλόγων.